Chính Sách Bảo Hành

1./ PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Áp dụng với các sản phẩm là đồ chơi điện tử . Phụ kiện lưu ý sẽ không bảo hành

2./ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CHUNG

Toàn bộ sản phẩm mới 100% bảo hành 12 tháng, hỗ trợ đổi mới 7 ngày đầu sử dụng

3. ĐIỀU KIỆN ĐỔI MỚI

  • Sản phẩm chưa qua sử dụng, còn như hiện trạng ban đầu
  • Không bị hỏng hóc

Những sản phẩm không đủ điều kiện sẽ không được đổi mới, chỉ bảo hành